Opći podaci

 • Puni naziv Udruge: Udruga za djecu s teškoćama u razvoju Zvončići
 • Skraćeni naziv Udruge: Udruga Zvončići
 • Sjedište: Karlovac
 • Adresa: Trg Sv. Franje Ksaverskog 2
 • Područje djelovanja: Karlovačka županija

Status: Udruga
Osnivački akt: Statut
Registrirani: 17. 12. 2010. g.
Predsjednica Udruge: Snježana Čop
Tajnica Udruge: Marija Grgas
Matični broj: 2715902
OIB: 01833907105
RNO: 0158948
Reg.br. 04001246

Žiro računi:
RBA HR7324840081105660034
RBA HR5824840081500182099
KaBa HR4524000081110169970

Devizni račun:
RBA 2484008-1500182099
HR5824840081500182099
SWIFT:RZBHHR2X

Telefoni: 047/431-553
091-140-59-69
Faks: 047/431-553
E-mail: info@udruga-zvoncici.hr
Facebook profil: https://www.facebook.com/zvoncici

Udruga Zvončići je nevladina, nestranačka, neprofitna i socijalno-humanitarna organizacija koja je osnovana sa ciljem promicanja procesa integracije u društvenu zajednicu, razvitka i unapređenja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju, roditelja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Udruga je članica Nacionalne udruge za autizam i Saveza udruga invalida Karlovačke županije. Djeluje od siječnja 2011. godine.

Imamo 9 zaposlenih temeljem ugovora o radu, oni su logoped, radni terapeut, psiholog, fizioterapeut a provode terapije senzorne integracije, radnu terapiju, ABBA terapiju, Neurofeedback  trening i psihološko savjetovanje individualno i grupno za roditelje i djecu, te grafomotoričke i likovne radionice i pomoć pri učenju.

Naš tim :

 1. Snježana Čop, predsjednica udruge:
 2. Marija Grgas, tajnica udruge:

Stručni tim:

 1. Nada Jelača Šimunić
 2. Mihaela Hoppe
 3. Nikolina Boldin
 4. Neda Vitas
 5. Anita Kraševac
 6. Marino Bakarić
 7. Andrea Zoroja

Administrativni tim:

 1. Ivana Leš
 2. Zdravka Medved

Za naše korisnike omogućili smo bavljenje dodatnim aktivnostima, i to TAEKWONDO utorkom i četvrtkom u Taekwondo klubu Banija Pandas i KREATIVNE RADIONICE srijedom i petkom.
Sudjelujemo na raznim sajmovima na kojima prodajemo isključivo rukotvorine koje izrađuju članovi udruge.